Plagiindu-l pe Calvin Ellis Stowe

C.E. Stowe (1802 – 1886) a fost un învățat american cunoscut pentru lucrarea sa, ”Origin and History of the Books of the Bible, both Canonical and Apocryphal” (Hartford, 1867). Soția sa, Harriet Elisabeth Beecher Stowe (1811 – 1896), a fost o scriitoare și aboliționistă americană. Ea provenea din familia Beecher, o faimoasă familie religioasă, și este cunoscută pentru nuvela, ”Uncle Tom’s Cabin (1852)”, în care descrie condițiile grele de viață ale sclavilor negri americani.

Dar, profetesa adventistă, Ellen White, se pare că nu era deloc impresionată de faptul că familia Stowe se bucura de o oarece notorietate la vremea respectivă! De ce spun asta? Întrucât, în chiar anul morții lui Stowe (1886), ea își va publica propria lucrare în care, după cum se va vedea, în cele ce urmează, cuvântul de ordine este un delir de plagiat al operei lui Stowe …

Vă rog să observați oglindirea acestui plagiat așa cum a fost realizat el, în limba engleză! În cazul de față, traducerea plagiatului în limba română nu are nicio relevanță pentru subiectul analizat!

Sursa pentru analiza comparativă a plagiatului în discuție:

Ellen White’s Plagiarism of C.E. Stowe. https://www.nonegw.org/egw105.shtml

C.E. Stowe,
Origin and History of the Bible (1867), pp. 17-20
Ellen White,
Selected Messages (1886), pp. 19-21

Moreover, human minds are unlike in the impressions they receive from the same word; and it is certain that one man seldom gives to another of different temperament, education, and habits of thought, by language, exactly the same idea, with the same shape and color, as that which lies in his own mind; yet if men are honest and right-minded they can come near enough to each other’s meaning for all purposes of practical unity.

 

Human minds vary. The minds of different education and thought receive different impressions of the same words, and it is difficult for one mind to give to one of a different temperament, education, and habits of thought by language exactly the same idea as that which is clear and distinct in his own mind. Yet to honest men, right-minded men, he can be so simple and plain as to convey his meaning for all practical purposes.
Here comes in the objection that the Bible can be made to mean everything and anythingall sects build upon it, the most diverse doctrines are derived from it.

.. They declare that the Bible can prove anything and everything, that every sect proves their doctrines right, and that the most diverse doctrines are proved from the Bible

expressed in human language. This is owing to the imperfection…of human language, and to the infirmity and the perverse ingenuity also of the human mind. It is not anything peculiar to the Bible. Hear two opposing lawyers argue a point of statute law in its application to a particular case. Hear two opposing politicians make their diverse arguments…

The writers of the Bible had to express their ideas in human language. … Because of the imperfections of human understanding of language, or the perversity of the human mind, ingenious in evading truth, many read and understand the Bible to please themselves. It is not that the difficulty is in the Bible. Opposing politicians argue points of law in the statute book, and take opposite views in their application and in these laws.

 

The Bible is not one unbroken chain of books, chapters, and verses, representing one unbroken series of divine utterances from beginning to end. … The Scriptures we given to men piecemeal, throughout many ages, as God saw the right opportunities – at sundry times and in divers manners–this is what the Bible says of itself; and not all at once, as if you must have bud, blossom, and fruit, all in the same hour. … First the blade, then the ear, and after the full corn in the ear; this is what the Bible says of itself and this is just what we find it to be. The Scriptures were given to men, not in a continuous chain of unbroken utterances, but piece by piece through successive generations, as God in His providence saw a fitting opportunity to impress man at sundry times and divers places. Men wrote as they were moved upon by the Holy Ghost. There is „first the bud, then the blossom, and next the fruit,” „first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.” This is exactly what the Bible utterances are to us.

There is but 1ittle of external unity in the Bible…the miracles of Christ…are not given in the philosophical order…The unity of Scripture is not an external, it is an internal, a spiritual unity, the unity of one grand idea running through the whole

 

There is not always perfect order or apparent unity in the Scriptures. The miracles of Christ are not given in exact order… The illuminated soul sees a spiritual unity, one grand golden thread running through the whole

The Bible is not given to us in any celestial or superhuman language. … must be given to them in the language of men. But every human language is… an imperfect language. No human language has exactly one word…for each distinct idea. In every known language the same word is used to indicate different things, and different words are used to indicate the same thing. In every human language each word has more than one meaning, and each thing has generally more than one name. …and it is for practical purposes only that the Bible was given.

 

The Bible is not given to us in grand superhuman language. … The Bible must be given in the language of men. Everything that is human is imperfect. Different meanings are expressed by the same word; there is not one word for each distinct ideaThe Bible was given for practical purposes.

 

Yet prepossessions, prejudices, and passions come in so plentifully to darken and confuse men’s minds when they are reading the Bible.

 

… Prepossessions, prejudices, and passions have a strong influence to darken the understanding and confuse the mind even in reading the words of Holy Writ.

 

He opened their understandings that they might understand the ScripturesMen in these times need to have their understandings both opened and straightened out

 

He opened their understanding that they might understand the Scriptures. How quickly He straightened out the tangled ends and showed the unity and divine verity of the Scriptures. How much men in these times need their understanding opened.

 

The Bible is not a specimen of God’s skill as a writer, showing us God’s mode of thought… How often do we see men seeking out isolated passages of Scripture, and triumphantly saying that such expressions are unworthy of God and could not have proceeded from Him. God has not put himself on trial before us in that way in the Bible…the writers of the Bible were „God’s penmen, and not God’s pens.

 

The Bible is written by inspired men, but it is not God’s mode of thought and expression. It is that of humanity. God, as a writer, is not represented. Men will often say such an expression is not like God. But God has not put Himself in words, in logic, in rhetoric, on trial in the Bible. The writers of the Bible were God’s penmen, not His pen. …

It is not the words of the Bible that were inspired…it is the nen who wrote the Bible that were inspired. Inspiration acts not on the man’s words,not on the man’s thoughts, but on the man himself: so that he… under the impulse of the Holy Ghost, conceives certain thoughts and gives utterance to them in certain words, both the words and the thoughts receiving the peculiar impress of the mind…The Divine mind is, as it were so diffused through the human, and the human mind is so interpenetrated with the Divine, that for the time being the utterances of the man are the word of God.

 

It is not the words of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. Inspiration acts not on the man’s words or his expressions but on the man himself, who, under the influence of the Holy Ghost, is imbued with thoughts. But the words receive the impress of the individual mind. The divine mind is diffused. The divine mind and will is combined with the human mind and will; thus the utterances of the man are the word of God.
– Manuscript 24, 1886 (written in Europe in 1886).

…………

Lăsând la o parte faptul că, textul în sine conține niște erezii notabile – iar de acest lucru mă voi ocupa, cu voia lui Dumnezeu, în articolul viitor -, subliniez pentru moment faptul important că, această inegalabilă hoață de texte teologice a pretins că mișelia sa fără seamăn, prin implicațiile asumate, poartă pecetea Duhului Sfânt! Plagiind și mințind, ea a luat numele Domnului în deșert și a călcat și o altă poruncă, ”Să nu furi.” Aceasta este dovada vie a faptului că, în realitate, ea nu a fost decât o mizerabilă slujbașă a întunericului!

Reclame
Publicat în Plagiat

O mamă denaturată

Introducere

            Că profetesa mincinoasă Ellen G White are un ”cazier” murdar în ceea ce privește contrafacerea mesajului Evangheliei lui Hristos, asta este deja un lucru cunoscut. În ciuda opoziției tuturor acelor smintiți ”păstori” care nu contenesc a-i înșela pe membrii congregației adventiste de ziua a șaptea, adevărul iese la lumină fiindcă, până la urmă, chiar și picioarele minciunii adventiste de ziua a șaptea tot scurte au rămas!

Însă această biată escroacă, vrednică de o veșnică osândă pentru propovăduirea unui hristos mincinos, mai deține și un alt cazier, la fel de murdar, acela al unei vieți de familie în care ea, ”mama” Ellen White, a înșirat la copii după care i-a lăsat pe alții să-i crească întrucât, culmea cinismului și a ipocriziei, ea era ”însărcinată de Dumnezeu” cu tot felul de treburi duhovnicești, fiind trimisă  în foarte multe călătorii, ocupată să predice și să scrie cărți sub îndrumarea ghidului ei spiritual șamd…

Adevărul crud este că Ellen White și-a neglijat copiii de o manieră care probează lipsa de dragoste maternă, de dragoste firească! Fiindcă, nu-i așa, dragostea unei mame pentru copiii ei este o dragoste firească! Atenție așadar la aceste două cuvinte, dragoste firească, fiindcă din câte se pare, profilul moral al acestei femei se regăsește cu prisosință în avertizările apostolului Pavel (vezi Romani 1:31 și 2 Timotei 3:3)…

Așa cum spuneam într-un articol anterior, unii păstori adventiști manifestă o adevărată fixație pentru psihologia lui Abe Maslow, celebru pentru teoria sa privind piramida necesităților! Când folosesc cuvântul fixație, am în vedere cunoașterea unor cazuri concrete. Și fiindcă unor păstori adventiști le place să vorbească atât de științific (sic!) despre necesități, hai să rămânem încă puțin în această zonă, și să vedem ce afirmă medicul pediatru și psihiatru american, Jane M Healey, cu privire la NECESITĂȚILE COPILULUI:  ”Comunicarea verbală frecventă a mamei cu copilul este cel mai important factor pentru dezvoltarea abilităților mentale ale copilului; mult mai important decât orice altă stimulare maternă – modalitate prin care mama poate contribui la creșterea sau la lărgirea capacităților mentale ale copilului. Acest dialog este mult mai important decât, spe exemplu, oricare altă îngrijire maternă a copilului prin care i s-ar oferi acestuia condițiile ideale pentru dezvoltarea sa trupească.” (”Endangered Minds”, Touchstone, New York, 1990 – citat din, Barnes Howard L. și David H. Olson (”Parent-adolescent communication. In Family Inventory”. 1986, pg. 1-20))

A avut Ellen White o comunicare verbală frecventă cu copiii ei? Din câte se pare, ea a fost ocupată cu o comunicare verbală frecventă cu ghidul ei îngeresc! Care va să zică, îngerul e de vină pentru sacrificarea relației maternale firești pe care Ellen White ar fi trebuit să o aibă cu copiii ei!

În cele ce urmează, voi da citire integrală unui articol de blog extrem de interesant (sursa: Mircea Levi, http://albfaragri.blogspot.ch/2014/10/crima-din-culpa-ellen-g-white-prorocul.html) pentru a înțelege că,  ”sacrificiul” lui Ellen White a constat de fapt în sacrificarea copiilor săi, și nu pe orice altar, ci pe altarul minciunii!

Crimă din culpă? Ellen G. White, prorocul adventiştilor are o biografie murdară!

o_mama_denaturata   „Din nou primii chemarea de a sacrifica eul meu spre binele sufletelor. A trebuit să jertfesc tovărăşia micului nostru Henry  şi să pornim în consacrare, fără rezervă, în lucrare. Sănătatea mea era foarte slabă şi dacă mi-aş fi luat copilul, desigur că el mi-ar fi răpit o mare parte din timp. Era o încercare grea, totuşi nu îndrăzneam să-l las a-mi fi piedică în calea împlinirii datoriei mele. …
Timp de cinci ani familia fratelui Howland purta toată răspunderea pentru Henry. Ei îl îngrijiră fără nici un fel de răsplată, dându-i îmbrăcăminea necesară, afară de un dar care-l aduceam odată pe an, ca şi Ana lui Samuel”.
Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p. 90-91.

„În primăvara anului 1850 ne-am hotărât să vizităm Vermont şi Maine. Am lăsat pe micul meu Edson care avea nouă luni, sub îngrijirea sorei Bonfoey, în timp cei pornirăm în drumul nostru, a face voia lui Dumnezeu”.
Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p. 100.

„În 1860 moartea păşi peste pragul căminului nostru şi rupse pe cel mai tânăr vlăstar din arborele  familiei noastre. Micul Herbert, născut pe ziua de 20 Septembrie 1860, muri pe 14 Decembrie a aceluiaş an. … Dar vai, când muri alesul nostru Henry în vârstă de şasesprezece ani şi când am dus la mormânt pe dulcele nostru cântăreţ şi nu mai fu auzit cântecul lui de dis-de-dimineaţă, căminul nostru rămase pustiu.”
     Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p. 129.

„Sora” Ellen G. White a luptat, toată viaţa ei, împotriva legilor lui Dumnezeu, dar a ţinut Sabatul, şi totuşi ea a crezut că este călăuzită de cel Preaînalt si că-L slujeşte pe El. Grav! Cum putea crede că este o slujitoare a lui Dumnezeu când ea a răsturnat rânduielile lui Dumnezeu? Dumnezeu nu i-a cerut ei şi nici nouă azi nu ne cere să ne neglijăm copiii, familia. NU! Înainte de a sluji în Biserică şi pe câmpul de misiune noi trebuie să ne ocupăm de familie! Nu eu am stabilit aceste reguli ci Dumnezeu!

„Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie”.      1 Timotei 2:15.

„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios”.  1 Timotei 5:8.

La 1 Timotei 2:15 Dumnezeu le cere mamelor să îşi crească copiii astfel încât să ajungă smeriţi, credincioşi, plini de dragoste şi umblând pe calea cea îngustă! Dumnezeu nu le-a cerut mamelor să predice în adunări, nu le-a pus în poziţii de conducere în Casa lui Dumnezeu  şi nici să facă mii de kilometri cu Evanghelia când ele au copii. Sarcina lui Dumnezeu pentru mame, în primul şi în primul rând este familia, copiii. La fel este şi nu taţii: mai întâi să aibe casa în rânduială şi apoi, dacă stau bine la acest capitol, dacă se ocupă cum trebuie de familie, sunt calificaţi şi pentru a sluji în Biserică.  Este ştiut faptul că cei dintâi 7 ani din viaţă sunt fundamentali pentru caracterul şi sănătatea copilului. Copilul are nevoie de mamă mai mult ca de orice în aceşti ani ca să se dezvolte armonios pe toate planurile!

  Ellen G. White a schimbat şi aici rânduiala lui Dumnezeu! Nu s-a ocupat, în calitate de mamă aşa cum ne cere Dumnezeu în Scriptură, de copiii ei. Neglijarea copiilor a avut efecte grave! Dumnezeu să ne dea înţelepciune  căci prin omitere ne putem distrugere copiii fizic dar şi pentru veşnicie!

  Halal prorocii, slujitorii … care zic că ei se ocupă de lucrarea lui Dumnezeu şi familiile lor sunt lăsate la mila altora!

Publicat în Fără categorie

Plângându-l pe Tamuz!

Motto: ”Să le surpaţi  altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea.”  (Deuteronom 12:3)                    

               Biserica adventistă de ziua a șaptea, o organizație autopretinsă creștină, nu va putea să nege niciodată apartenența la masonerie a profetului William Miller după cum, ea nu va putea să nege niciodată faptul că, profetesa Ellen G White a folosit în descrierea viziunilor ei, destul de des, termeni specifici pentru breasla masoneriei!  Avocații congregației adventiste însă, vă vor flutura pe dinaintea ochilor o așa-zisă scrisoare de lepădare de masonerie, semnată de Miller, precum și unele expresii  ”clare” ale poziției fățiș antimasonice afișate în anumite momente de către Ellen G White! Însă, în ciuda eforturilor acestor sicofanți ai adventismului de ziua a șaptea, există suficiente fapte care, prin semnificația lor reală, sunt de natură a ridica un serios semn de întrebare asupra naturii temeliei reale, pe care a fost zidită această biserică! Ei pretind că, Cuvântul Hristos este temelia bisericii adventiste dar, faptele sugerează cu totul altceva!

Masonul N.D. Faulkhead și semnele secrete primite de la Ellen G White

         Masonul și adventistul Faulkhead   vorbește despre niște semne secrete pe care Ellen G White i le-a transmis în câteva rânduri, astfel:

Ea i-a vorbit foarte serios  despre pericolele legăturii lui  cu Francmasoneria avertizându-l că, „dacă nu a rupt orice legătură cu această organizație, el își va pierde sufletul.”  Prin cuvintele acestea, ea doar i-a repetat  cuvintele rostite de către  ghidul ei. Apoi, făcând o anumită mișcare cu mâinile, făcută de fapt de către ghidul ei (”un înger”, ”un mesager îngeresc” sau ”un tânăr bărbat”,  după cum îl descrie ea pe acest ”ghid” – n.tr.) , ea i-a spus: „Eu nu pot vorbi despre tot ce mi-a fost descoperit.”  Letter 46, 1892. {4BIO 52,2}

În acel moment, Faulkhead  a început să pălească. Povestind incidentul, el a scris următoarele: {4BIO 52,3} „Imediat după ce mi-a dat acest semn,  am atins-o pe umăr și am  întrebat-o dacă știa ce făcuse. Ea s-a uitat în sus surprinsă și mi-a spus că nu a făcut nimic neobișnuit. Atunci eu i-am spus că ea îmi dăduse semnul unui cavaler templier.  Ei bine, ea nu știa nimic despre asta. „– DF 522a, N.D.

„Ei stăteau de vorbă. Ea i-a vorbit în continuare despre francmasonerie și  despre imposibilitatea cuiva de a fi  francmason și în același timp un creștin devotat. Din nou ea a făcut o anumită mișcare cu mâinile pe care a descris-o astfel,  ” îngerul meu care participă a făcut mișcarea pentru mine. „– (MS 54, 1899) {4BIO 52,5}. Din nou, domnul  Faulkhead  a rămas uimit, el a devenit livid.  Era a doua oară când, ea făcuse un semn secret, cunoscut doar în ierarhia cea mai înaltă a masoneriei. Potrivit lui Faulkhead, nicio femeie nu putea cunoaște acest semn, deoarece semnul cu pricina era păstrat în cel mai strict secret. Din cauza etalării acestui semn, masonul Faulkhead avea să spună:  „Acest lucru m-a convins că mărturia ei a fost de la Dumnezeu”,  – Ibid. {4BI0 53.1}. 1)

Observații

_False_prophet_Ellen_WhiteDeși Elle G White pare a se situa împotriva masoneriei, ea îi comunică unui mason de rang înalt, anumite semne pe care numai ierarhia masoneriei le putea cunoaște! Totodată, ea îi spune lui Faulkhead, care avea să devină adventist de ziua a șaptea, că ghidul ei spiritual este acela care folosindu-se de brațele ei, a dezvăluit acele semne secrete!!

Din câte știu, Biblia nu oferă niciun exemplu prin care, un proroc al Domnului să fi câștigat la credință un păgân printr-o asemenea scamatorie:  a-i arăta păgânului că, cunoști elemente secrete ale practicii sale idolatre și astfel să-i dovedești (sic!) că ești un proroc al lui Dumnezeu!!

Declarațiile antimasonice ale lui Ellen G White rămân însă extrem de discutabile, în ceea ce privește sinceritatea lor  deoarece,  dezvăluirea unor semne secrete dar, mai ales, uzitarea pe scară largă a unor termeni specifici masoneriei par să probeze contrariul!

CÂȚIVA DINTRE TERMENII MASONICI CARE SE REGĂSESC ÎN MOD UZUAL ÎN LIMBAJUL  PROFETESEI  ELLEN G WHITE.     

COINCIDENȚE STRANII  –  Religiile misterelor –

Ochiul atot-văzător

Așa cum am arătat deja într-un articol din martie 2015, Ellen G White a folosit în relatarea viziunilor cât și în scrierile sale o multitudine de termeni masonici, dintre care, de departe, cel mai des uzitat a fost acela de ”ochi atot-văzător.” Nu voi mai reveni cu exemple în acest sens deoarece, oricine dorește să verifice acest lucru, poate proceda la o simpla cautare pe internet, pornind de la asocierea următoare de cuvinte: ”all seeing eye Ellen White”… șamd

Ceea ce mă interesează însă în momentul de față este acela de a stabili dacă cele două întrebări, precum cele de mai jos, sunt justificabile, adică:

Dacă Ellen White folosea termeni masonici, asta trădează apartenența sa la masonerie?

Folosirea unor termeni masonici de către Ellen White poate fi datorată deținerii de către aceasta a unei ediții masonice a Bibliei?

Biblia masonică

Biblia masonicăPe ce mă bazez când lansez  o asemenea ipoteză? Pe faptul că, simpla  predilecție a cuiva în folosirea unor termeni specifici  poate sugera o anumită instruire, o anumită  formare sau ideologie șamd…

Așadar, tocmai am făcut trimitere la  o ediție masonică a Bibliei! Există așa ceva? Bineînțeles că da! Mai mult decât atât, există dovezi scrise potrivit cărora, cel puțin din secolul 19, dacă nu chiar din secolul 18, se obișnuia asimilarea nesănătoasă a Sfintelor Scripturi cu secretele Masonerie! De exemplu:

  • în ”Masonic Ladder”, din 1866, putem citi că,  ”Biblia este plină de secrete masonice pentru inițiați…” 2) sau,
  • la rândul său, Abert Pike vorbea despre existența unor chei ale adevărului, deținute de masonerie, și care pot fi utilizate pentru interpretarea ”corectă” a Bibliei!  3)

Prin urmare, deși nu dețin informații exacte privind data la care a fost publicată pentru prima dată o ediție masonică a Bibliei, masoneria se afla, încă de pe vremea lui Ellen G White, în posesia acelor chei ale adevărului care puteau fi utilizate pentru interpretarea corectă a Bibliei!

Considerând că precizările de mai sus sunt suficiente, hai să revenim la ”ochiul atot-văzător”, atât de des invocat de Ellen G White, și să vedem care este semnificația reală a acestui termen, potrivit ediției masonice a Bibliei din anul 1966, citez:

4. All-seeing Eye What is the source of this symbol and its meaning?

An important symbol borrowed by the Freemasons from the nations of antiquity. Among the Egyptians, Osiris, their chief deity was symbolized by an open eye. ”The eyes of Jehovah are in every place,” beholding and watching, the evil and the good. It is a symbol of the Omnipresent Deity.” 4)

și iată și traducerea,

4. Ochiul atotvăzător Care este sursa acestui simbol și semnificația sa?

eye_horus_osirisUn important simbol împrumutat de francmasoni de la națiunile din antichitate. La egipteni, zeul lor suprem, Osiris, era  simbolizat  printr-un ochi deschis. „Ochii  lui Dumnezeu sunt în orice loc,” văzând și urmărind, răul și binele. Este un simbol al Divinității omniprezente.”

Să recapitulăm și să precizăm câteva elemente esențiale:

  • Ochiul atot-văzător este un termen pe care masoneria l-a împrumutat din religiile antice ale misterelor egiptene, și care îl reprezenta pe Osiris!
  • Ellen White folosește acest termen pentru a-l desemna pe Dumnezeu, exact în maniera masoneriei!
  • Osiris este identificat de masonerie și cercetători cu acel rebel nelegiuit biblic, Nimrod sau Orion! 5)

ÎNTREBARE: De ce folosește Ellen White un simbol ocult egiptean pentru a-l numi pe Dumnezeu? Cumva fiindcă așa a îndemnat-o  ”ghidul său îngeresc”, adică să ”împrumute” de la masoni ceea ce aceștia împrumutaseră de la Egiptul antic?

Dar în afară de totala nepotrivire într-o asemenea nefericită asociere – între Dumnezeu  și ochiul atot-văzător – , și care bate la ochi  de la o poștă,  există și o altă coincidență stranie! Această coincidență este legată de ziua de 22 octombrie, sau mai bine spus de semnificația acesteia.

22 octombrie 1844! Sfârșitul adventist al lumii! Hristosul adventist trece din ”Sfânta”  în ”Sfânta Sfintelor”!

După cum știți deja, William  Miller a profețit  sfârșitul lumii pentru data de 22 octombrie 1844!  Ulterior, Ellen White, cu ajutorul interpretării lui Hyram Edson, a explicat că, de fapt,  ziua de 22 octombrie a reprezentat  ziua în care Domnul Isus Hristos a trecut din locul ceresc ”Sfânta”  în locul ceresc ”Sfânta Sfintelor”(vezi nebiblica doctrină adventistă prin care se afirmă că, Isus nu a ispășit complet, la cruce,  pentru păcatele noastre, și aceea despre judecata de cercetare…)

Însă, în mod curios, ziua de 22 Khoiak (octombrie) apare și în religiile misterelor osiriene. Această zi demarcând totodată și șirul celor 5 zile de plângeri pentru Osiris, în religiile misterelor!

Osiris și religiile misterelor. Plângerea lui Tamuz.

În religiile misterelor, în ziua de 22 Khoiak (Octombrie) se ținea o procesiune nautică pe lacul sacru al templului din Karnak, simbolizând trecerea lui Osiris  în lumea morților! Sfârșitul acestei procesiuni era într-o ”capelă misterioasă”, o sală a templului, consacrată misterelor osiriene!  6)

Plangerea lui Osiris

Plangerea lui Osiris

Apoi, mai multe papirusuri din perioada ptolemeică, ne oferă informația că în intervalul cuprins între 22 și 26 Khoiak, erau cântate mai multe imnuri și, atenție (!),  două tinere fete – simbolizându-le pe Isis și sora ei geamănă Neftys – îl plângeau pe Osiris  pentru ca sufetul acestuia să se întoarcă în trupul cadavrului,  și să-l astfel readucă la viață! Urmau apoi zilele de deschidere ale unui sanctuar, șamd 7)

Lucrurile devin din ce în ce mai interesante, nu-i așa? Fiți atenți!!

Biblia vorbește despre niște mari urâciuni pe care le săvârșeau copiii lui Israel: ”…  la intrarea porţii Casei Domnului dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plângeau pe Tamuz.(Ezechiel 8:14)

Iată așadar, dovada cea mai vie a perpetuării religiilor misterelor, în chiar casa lui Israel, și care se regăsește extrem de succint în descoperirea pe care Domnul i-a  făcut-o lui Ezechiel cu privire la ”niște femei care plângeau pe Tamuz.”

Tamuz sau Osiris??

Vorbind despre Tamuz, prolificul scriitor, jurnalist și folclorist, scoțianul  Donald A. MacKenzie îl identifică pe acesta cu ”patriarhul și Dumnezeul care moare”, legându-i numele de ”ceremonia plânsului” la asirieni, sumerieni, egipteni șamd… Autorul arată că Tamuz, ca  și Osiris din Egipt, era o divinitate a agriculturii, și că numele său babilonian era  Dumu-zi-abzu, sau Tamuz din Abis!! 8)

Tamuz din Abis mai era numit și, ”Copilul”, ”Domnul Eroic”, ”Santinela”, ”Vindecătorul”. Tamuz din Abis a fost patriarhul care a domnit în vechimi peste Babilonul timpuriu! 9)

La rândul său, canadianul George A. Barton (1859-1942), profesor de limbi semitice, istorie și religie, arăta că, ”paralela între dumnezeul semitic Tamuz și egipteanul Osiris este aproape completă.”,  prin sublinierea faptului că, dacă pentru unii cercetători,  egiptenii sunt aceia care au preluat cultul lui Tamuz, sub numele de Osiris, 10)  atunci, potrivit anumitor sumerologi, Tamuz a fost o zeitate de origine smeriană, a cărui închinare a fost adoptată de către babilonienii semitici, și de unde a fost răspândită, mai departe, în tot spațiul semitic!! 11)

Dar pentru creștini, adevărată origine a cultului nu trebuie să constituie deloc o dispută întrucât, răspunsul privind originea acestui cult al lui Tamuz (sau Osiris) se află în cuvântul scris al Bibliei: Babilonul este mama curvelor și urâciunilor și spurcăciunilor pământului!!

Așadar, cultul lui Osiris sau Tamuz din Abis a fost și a rămas una dintre marile urâciuni înaintea lui Dumnezeu, și care, sub o formă sau alta, s-a perpetuat până în zilele noastre!

În acest moment, eu am doar trei întrebări pentru învățătorii fățarnici care conduc congregația adventistă de ziua a șaptea:

  •  DE CE  SE REFERĂ ELLEN G WHITE LA DUMNEZEU TATĂL  PRINTR-UN  TERMEN / SIMBOL CONSACRAT ÎN RELIGIILE MISTERELOR, OCHIUL ATOT-VĂZĂTOR??
  • EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE DUMNEZEU ȘI OSIRIS / TAMUZ DIN ABIS??
  • CUM A PUTUT ÎNDRĂZNI ACEASTĂ FEMEIE SĂ FACĂ O ASEMENEA ASOCIERE, ÎNTRE SFÂNT ȘI NESFÂNT??

Oare acești vicleni distrugători ai bisericii creștine  nu au citit și ei Cuvântul Domnului? ”Cu  cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi mă veţi potrivi?” (Isaia 46:5)

Indiferent de răspunsul acestor activiști însă, noi putem ști deja  cine era ”ghidul îngeresc” care-i dicta lui Ellen White asemenea cuvinte sau care o determina să facă anumite semne secrete, masonice! Vorbim așadar despre un duh de minciună!!

Personal, eu nu cred în coincidențele care ascund semnificații total antiscripturale! Eu cred că, identificarea de către adventiști a împărăției Lui Dumnezeu în constelația Orion (Osiris) 12), nu poate fi explicată decât prin aceleași ”coincidențe” / evidențe stranii pe care le-am enumerat astăzi, astfel:

  • OCHIUL ATOTVĂZĂTOR ca OSIRIS sau TAMUZ DIN ABIS;
  • 22 octombrie o zi a trecerii lui Osiris dintr-o parte în alta, sau a hristosului adventist de ziua a șaptea  din ”Sfânta” în ”Sfânta Sfintelor”, și legat de asta, vezi Marea Dezamăgire adventă și Plângerea lui Tamuz sau Osiris, cu începere de la aceeași dată…

Cuvânt de încheiere

Iată cum, în lumina faptelor expuse, și care nu pot avea nicio justificare pentru un adevărat creștin care respectă litera Bibliei, devine evidentă  natura adevăratei peceți  care stă pe frunțile (sic!) manipulatorilor adventiști de ziua a șaptea, aceea a spurcăciunii celei mari, Babilonul cel vechi!

Dacă pentru masonerie, ochiul atot-văzător îi poate desemna deopotrivă pe Osiris și pe Dumnezeu, nu același lucru se poate spune și despre un creștin evanghelic! Mai ales că, acest cuvânt nici nu există măcar în Sfânta Scriptură!

Astăzi, tot mai mulți cercetători creștini recunosc în persoana lui Nimrod sau Tamuz (din Abis) / Osiris, Orion etc, prototipul lui antihrist! Și când te gândești la faptul că acești hăitași nebuni ai antihristului papal, adventiștii de ziua a șaptea,  poartă la rândul lor spurcata pecete a aceluiași duh! Lucrarea lor de rătăcire are același rezultat ca și păgânismul catolic – zădărnicirea lucrării de ispășire a Domnului Isus Hristos, și împiedicarea credincioșilor de a se bucura pe deplin de Harul Mântuitor al  Acestuia!

Ellen G White a mai folosit pe larg și alți termeni masonici, precum: Marele Arhitect, Maestrul Constructor, Numele Inefabil, Ușa Închisă șamd… Toate aceste evidențe, culminând cu monumentul ei funerar, o plasează, pe ea sau lucrarea ei, în rândul masoneriei ezoterice! Fiindcă Ellen G White este aceea care a resuscitat numele unui dumnezeu străin, ochiul atot-văzător, ”în numele” Cuvântului scris al Scripturii!!

În ceea ce privește termenul Marele Arhitect 13) , ca și cum lucrurile nu ar fi îndeajuns de dubioase, în numerologie, acesta se află într-o strânsă legătură cu numărul 22, fiind considerat ca , ”master numbers!”

În numerologie, o știință ocultă folosită și în cadrul masoneriei, numărul 22 este ”expresia” pentru ”master builder”!

Adică doar o coincidență nevinovată și aici întrucât am văzut deja ce înseamnă 22 khoiak în religiile misterelor, și ce înseamnă 22 octombrie în religia adventistă! Și acum, colac peste pupăză, numărul 22 este ”expresia” pentru Marele Arhitect sau Maestrul Constructor! Prea multe coincidențe, și care prea se leagă între ele, nu-i așa?

Revenind la cuvântul Bibliei trebuie spus că, însăși practica adventistă de a introduce diferite inserții în Sfânta Scriptură – prefață, postfață, adnotări și explicații biblice alături cu justificarea propriilor doctrine – , sugerează, încă odată, o posibilă legătură dintre această manieră de editare a  unei Biblii și maniera de editare masonică a Bibliei, plină la rându-i de adnotări, de prefețe sau postfețe. De exemplu, în ediția masonică a Bibliei din 1928, textul Scripturii începe a fi redat abia de la pagina 33 (sic!), în timp ce, la capitolul postfață sunt incluse niște reprezentări grafice ale zeităților egiptene: Ptah, Amon, Ra, Thot șamd precum și a unui Obelisc. 14)

Acestea fiind zise, nu mai trebuie să mire pe nimeni un alt obicei consacrat, de data aceasta în rândurile membrilor bisericii adventiste de ziua a șaptea, acela de a mâzgăli, de a colora și de a face tot felul de însemnări pe filele Sfintei Scripturi!

Dacă voi avea timpul necesar voi mai reveni cu un ”updated” sau cu un alt articol, pe aceeași temă, deși cred că nu mai este cazul pentru încă unul!

Note

1. https://archive.org/stream/EllenG.WhiteUsesMasonicWords/EllenG.WhiteUsesMasonicWords_djvu.txt

2. http://www.worldofprophecy.com/smf/index.php?topic=5140.5;wap2

3. Melville H – Ignorant Learned 1863

4. Masonic Bible – exposing the lie that freemasonry is Christian, by Patrick the Baptist, https://www.youtube.com/watch?v=WGOuu9JYQQQ

5. https://minciunileadventiste.wordpress.com/2015/03/09/ellen-g-white-adventistii-de-ziua-a-saptea-si-antihristul/

6. Émile Chassinat, Le mystère d’Osiris au mois de Khoiak, Le Caire, IFAO,‎ 1966 (fascicule 1) – 1968 (fascicule 2), p. 71, 227; https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8res_d’Osiris

7. Vernus 1992, Les lamentations d’Isis et Nephtys (p.96-100; 101-119).  Lalouette 1994, vol  II, p.74-89 : La passion d’Osiris. https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8res_d’Osiris

8. Myths of Babylonia and Assyria, by Donald A. MacKenzie, [1915], pg. 81, CHAPTER V
Myths of Tammuz and Ishtar;  http://www.sacred-texts.com/ane/mba/mba11.htm

9. Id. pg. 82

10. Tammuz and Osiris, by George A. Barton. Frazer, Admits, Attis, Osiris, 2. ed., London, 1914; von Baudissin, Adonis und Eshmun, Leipzig, 1911, and Langdon, Tammuz and Ishtar, Oxford, 1914.

11. So Jeremias, Altes Testament im Lichte des alten Orients, 82; Alt- orientalische Geisteskultur 315 f. (https://archive.org/stream/jstor-592647/592647_djvu.txt)

12. https://minciunileadventiste.wordpress.com/2015/03/09/ellen-g-white-adventistii-de-ziua-a-saptea-si-antihristul/

13. ”The great Architect wants to form us into a holy temple for himself.” (Lt 100, 1895 Granville, Australia; October 11, 1895; to Brother Haskell, S. N. Recopied and edited (in 1899) from Lt 26, 1895. Portions of this letter are published in TMK, 6MR. http://m.egwwritings.org/en/book/5870.1) ; The Fruitage of Spiritual Gifts, Page 97; Chapter 8 – Messenger and Master Builder; http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=FSG&lang=en&section=all&pagenumber=97

14. Masonic Holy Bible Found and EXPOSED! https://www.youtube.com/watch?v=kRABgw-0lG4

Publicat în Fără categorie

Un hristos mincinos, hristosul adventist de ziua a șaptea!

Motto:

” Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu şi să spuneţi minciuni ca să-L apăraţi? Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta, El vă va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? … Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut.” (Iov 13:7,8,9,11,12)

.

  Dacă veți pune următoarea întrebare unui adventist de ziua a șaptea, unui martor al lui Iehova sau chiar și unui mormon, ”Crezi în Isus Hristos?”, răspunsul pe care vi-l vor da toți aceștia va fi unul singur: ”Bineînțeles că da! Absolut! Absolut!!”

Însă la care Isus se închină ei? La acela descris de Biblie sau la un Isus străin de învățătura Evangheliei?

În activitatea lor misionară, de multe ori, adventiștii de ziua a șaptea omit să-l informeze de la bun început pe cel vizat în lucrarea lor de ”seceriș” despre o sumă de învățături stranii dintre carea una este aceea că, Isus este arhanghelul Mihail iar alta că profetesa lor Ellen G. White este dovada duhului profeției despre care vorbește cartea Apocalipsa!

De cele mai multe ori ei obțin angajamentul noilor adepți fără un consimțământ real și informat! Iar la o asemenea manieră de ”seceriș de suflete” se adaugă și oribila minciună potrivit căreia, Ellen White ar fi fost o femeie aproape semianalfabetă, și asta pentru a legitima o altă minciună dovedită, aceea că ea a scris toate cărțile sale (însumând 25 de milioane de cuvinte (sic!)) inspirată fiind doar de Duhul Sfânt! Astăzi este deja dovedit faptul că, mare parte din așa-zisa sa ”inspirație divină” nu este altceva decât PLAGIAT!

Așadar, necredința unora ca aceștia în adevărata Evanghelie a lui Hristos, care se regăsește în Biblie, și nicidecum în cărțile lor mincinoase, va nimici ea oare credincioșia lui Dumnezeu pentru toți oamenii, pe care El îi iubește în mod egal? ”Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” (Romani 3:4)

Revin la întrebarea de mai sus? Se închină adventiștii de ziua a șaptea la acel Isus biblic sau la un alt fel de Isus?

În timp ce mulți dintre adventiștii de ziua a șaptea, îndrăgostiți realmente de ziua de Sabat și de o alimentație sănătoasă, nu realizează de fapt înșelătoria adâncă în care au fost prinși, și care le absoarbe viața și adevărata trăire în Hristos, liderii lor se străduiesc să-i convingă de pericolul ce poate surveni ca urmare a lucrării unor ”soli ai Satanei” – adică acei oameni care se străduiesc să-i avertizeze pe acești bieți enoriași legați în lanțurile grele ale minciunii albe, Ellen G White!

Dacă ești un adventist de ziua a șaptea și crezi că cele afirmate aici sunt o minciună, te invit să citești mai departe și la sfârșit, să decizi dacă vei mai rămâne în această organizație sau o vei părăsi! Judecă totul cu mintea ta și nu cu normele de interpretare marca Ellen G. White! Cu atât mai mult te îndemn să citești cele ce vor urma dacă te numeri printre aceia care s-au decis să devină adventiști de ziua a șaptea!

În pasajul biblic din Ieremia 14:14 citim următoarele:

” DAR DOMNUL MI-A RĂSPUNS: „PROROCII LOR PROROCESC MINCIUNI ÎN NUMELE MEU; EU NU I-AM TRIMIS, NU LE-AM DAT PORUNCĂ ȘI NU LE-AM VORBIT, CI EI VĂ PROROCESC NIȘTE VEDENII MINCINOASE, PROROCIRI DEȘARTE, ÎNȘELĂTORII ȘI ÎNCHIPUIRI SCOASE DIN INIMA LOR.”

Biblia ne avertizează așadar să ne ferim de falșii profeți!

Mormonii îl au pe profetul lor, Jospeh Smith, scientiștii o au pe Mary Baker Eddy, martorii lui Iehova îl au Charles Taze Russell, catolicii îl au pe Papa, scientologii îl au pe L. Ron Hubbard, Islamul îl are pe Mohamed, iar adventiștii de ziua a șaptea o au pe Ellen G White! În timp ce adevărații credincioși îl au pe Isus!!

Adevărații credincioși nu-l vor părăsi niciodată pe Isus, pentru niciun bărbat sau femeie! Doar în Isus se află perfecțiunea, adevărul! Iată de ce, toate doctrinele oamenilor nu servesc adevărului!

Biblia spune că, ”ORICINE O IA ÎNAINTE ȘI NU RĂMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂTURA LUI HRISTOS N-ARE PE DUMNEZEU. CINE RĂMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂTURA ACEASTA ARE PE TATĂL ȘI PE FIUL.” (2 Ioan 1:9)

Din acest motiv este important să înțelegem foarte bine acele doctrine omenești care vorbesc despre persoana lui Hristos, mai ales atunci când acestea afirmă lucruri pe care Biblia nu le-a afirmat niciodată!

În cele ce urmează vom arăta un lucru: deși adventiștii de ziua a șaptea au repulsie să fie comparați cu Martorii lui Iehova, ei au în comun cu aceștia mult mai multe lucruri decât s-ar putea crede la prima vedere!

De ce ar avea repulsie adventiștii de ziua a șaptea pentru o asemenea comparație? Simplu: Martorii lui Iehova au propria lor Biblie, o versiune contrafăcută în mod grosolan, ei au profeții care nu s-au împlinit niciodată, ei cred că Isus este arhanghelul Mihail, sunt legați de învățăturile lui William Miller și au o mulțime de legături cu masoneria – inclusiv monumentele funerare trădând acest lucru!

În cele ce urmează vom privi la câteva dintre învățăturile lui Ellen G. White, le vom compara cu Scriptura și apoi cu acelea ale Martorilor lui Iehova! Iar Scriptura va fi aceea care va stabili adevărul!

Încă din vremea apostolilor apăruseră astfel de oameni care propovăduiau o altă evanghelie, iar apostolul Pavel a atras atenția bisericii primare cu privire la asta!  ”MĂ MIR CĂ TRECEȚI AȘA DE REPEDE DE LA CEL CE V-A CHEMAT PRIN HARUL LUI HRISTOS LA O ALTĂ EVANGHELIE. NU DOAR CĂ ESTE O ALTĂ EVANGHELIE, DAR SUNT UNII OAMENI CARE VĂ TULBURĂ ȘI VOIESC SĂ RĂSTOARNE EVANGHELIA LUI HRISTOS. DAR CHIAR DACĂ NOI ÎNȘINE SAU UN ÎNGER DIN CER AR VENI SĂ VĂ PROPOVĂDUIASCĂ O EVANGHELIE DEOSEBITĂ DE ACEEA PE CARE V-AM PROPOVĂDUIT-O NOI, SĂ FIE ANATEMA! CUM AM MAI SPUS, O SPUN ȘI ACUM: DACĂ VĂ PROPOVĂDUIEȘTE CINEVA O EVANGHELIE DEOSEBITĂ DE ACEEA PE CARE AȚI PRIMIT-O, SĂ FIE ANATEMA!” (Galateni 1:6-9)

Ce înseamnă o altă evanghelie? Acea evanghelie care învață lucruri pe care Biblia nu le afirmă și / sau care ignoră lucruri pe care Biblia le învață! A învățat Ellen White o altă evanghelie? Răspunsul este unul singur, DA! Iată câteva exemple care probează din plin acest lucru:

1. Ellen White învață că Adam a fost înșelat de către Satan!

”Satan, care este tatăl minciunii, l-a amăgit pe Adam într-un mod similar, spunându-i că nu este nevoie ca el să-l asculte pe Dumnezeu, și că nu va muri dacă el va încălca legea.” (Evanghelism, pg. 598)

De ce afirmă Ellen G White că Adam a fost amăgit de către Satan, când de fapt Biblia spune clar că nu Adam a fost cel înșelat?

”Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.” (1 Timotei 2:14)

Ellen White are însă o altă părere decât Biblia! Învățătura ei este dovada clară a unei alte evanghelii!

2. Ellen White învață că Isus nu a intrat în Locul Preasfânt înainte de 22 octombrie 1844!

”Mi s-a arătat că… a fost deschisă ușa Locului Preasfânt, unde este chivotul legământului, cu cele zece porunci. Această ușă nu a fost deschisă până când nu s-a încheiat medierea lui Isus în Locul Sfânt al Sanctuarului ceresc în 1844. După aceasta Isus s-a ridicat și a închis ușa Locului Sfânt, și a deschis ușa Locului Preasfânt, și a trecut de cea de-a doua perdea, și unde el a rămas lângă chivot.” (Early Writings, pg. 42)

De ce afirmă Ellen White că Isus nu a intrat în Locul Preasfânt înainte de 1844, când Biblia afirmă în mod clar că Isus a intrat în Locul Preasfânt după ispășirea sa la cruce?

”şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.” (Evrei 9:12) Asta scria apostolul Pavel în anul 60 d.H.!!

Însă nu, Ellen White are altă părere: Isus a încheiat răscumpărarea sa pentru omenire nu pe cruce, ci în anul 1844!! Aceasta este o altă afirmație dintr-o altă evanghelie!

Prin urmare, comparând învățăturile lui Ellen White cu Biblia, este limpede că sunt contrare Evangheliei lui Hristos! Problema este însă asta: atunci când cineva pretinde că are viziuni ghidate de Duhul Sfânt, cum poate învăța asemenea minciuni? Când cineva spune că este ghidat de Duhul Sfânt, cum poate învăța o altă evanghelie decât Evanghelia lui Hristos?

Și revenind la versetul biblic din Romani 3:4, iată cum și Ellen White intră sub incidența acelui avertisment al lui Pavel care anunță că toți oamenii sunt dovediți mincinoși!

Mulți dintre acei înșelați de falșii profeți, atunci când realizează acest lucru își pun întrebarea, ”Oare cum am putut fi atât de orb? Cum am putut să mă las păcălit în felul acesta de niște oameni?” Răspunsul nu este decât unul singur și anume că ei s-au mulțumit să ia învățătură de la alți oameni în loc de a deschide Sfânta Scriptură și de a merge singuri la sursă, prin rugăciune și studiu!

În concluzie, afirmațiile lui Ellen White de la punctele 1 și 2 se dovedesc parte a unei alte evanghelii, contrare Evangheliei lui Hristos, și de aceea intră sub anatema apostolului Pavel (Galateni 1:6-9)!

Aceste minciuni sunt proba arhisuficientă că profețiile lui Ellen White sunt mincinoase, întrucât un proroc de la Dumnezeu nu poate învăța o altă evanghelie decât aceea redată de Biblie!

A. Acesta este primul punct de similaritate între adventiștii de ziua a șaptea și Martorii lui Iehova: ambele organizații au avut ca fondatori proroci mincinoși, Ellen G White, ptr adventiști, și Charles Taze Russell, ptr iehoviști! Ambii profeți ai acestor organizații au fost insuflați de un duh de minciună și de amăgire, ei au fost ghidați de îngeri căzuți și nu de Dumnezeu!

B. Foarte mulți dintre noi cunoaștem faptul că, Martorii lui Iehova au propria lor Biblie, o ediție contrafăcută într-un mod grosolan (vezi Traducerea Lumii Noi)!

_clear_word_bible1The Pacific Press Publishing Association, un trust de presă înființat în 1874, cu scopul declarat ”de a-l propovădui pe Hristos prin învățături biblice, principii de sănătate și valori de familie, … prin diferite materiale și înregistrări”, a ajuns de fapt să tipărească o ediție contrafăcută a Bibliei, și anume Clear Word Bible! Acest trust de presă este proprietatea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea! Iar acest lucru este prea puțin știut în mediile evanghelice!

În această ediție a Bibliei au fost modificate pasaje biblice întregi pentru a se potrivi cu doctrinele lui Ellen White, și vom expune câteva exemple în acest sens! Însă, înainte de asta, trebuie făcută precizarea că, adventiștii de ziua a șaptea pretind că, ei nu au o ediție personalizată a Bibliei și că, de fapt, Clear Word Bible este doar o ”parafrazare devoțională” a Bibliei, un text interpretativ personal realizat de către Jack Blanco, fost decan Southern Adventist University! Este doar un instrument de studiu, devoțional, pentru Biblie !, afirmă ei.

Dar chiar și așa, Clear Word Bible nu face decât să integreze în textul biblic acele învățături antibiblice ale lui Ellen White, și pe care toți adventiștii de ziua a șaptea și le-au însușit cu religiozitate! Iar într-o atare situație se poate afirma că este vorba despre asumarea de facto, chiar dacă neoficială, a unei ALTE EVANGHELII, fie ea Clear Word Bible sau ba! Așadar, spun ei, Clear Word Bible nu este o Biblie, dar totuși o vând ca pe o Biblie; o Biblie care asigură suport minciunilor lui Ellen White!

Hai să vedem câteva exemple!

În pasajul biblic din 1 Tesaloniceni 4:16 citim, ”Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.”

În ediția / prafraza devoțională(sic!) Clear Word Bible, acest pasaj biblic a suferit o modificare sensibilă: ”Când Hristos se va coborâ din cer ca Arhanghel, El va da un strigăt ca o trompetă, care este chemarea lui Dumnezeu pentru cei morți, iar cei care au murit în Hristos vor fi primii care vor învia.” (1 Tesaloniceni 4:16) 1)

Observați care este diferența majoră aici? Ei afirmă că, Hristos este arhanghelul Mihail! Același lucru îl învață și Martorii lui Iehova! Față de o asemenea scorneală se impun două observații:

1. În respectivul pasaj biblic nu apare nicăieri numele de Mihail, în schimb prezența articolului nehotărât ”unui” alături de substantivul ”arhanghel” confirmă încă odată că această construcție lexicală nu se referă la Isus Hristos, fiindcă Hristos este Cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile (Coloseni 1:16) ci, pur și simplu este vorba, în mod literal, despre nimic altceva decât anunțarea venirii lui Hristos prin glasul unui înger și trâmbița lui Dumnezeu!

2. Pasajele biblice din Apocalipsa 10 : 1,3,5,6,7 ”Apoi am văzut un alt înger puternicși a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu… și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor… că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu.” și din Apocalipsa 11:15 : ”Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: ”Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.”, vorbesc despre exact același lucru ca pasajul biblic din 1 Tesaloniceni 4:16!

Concluzia firească este că, venirea Domnului Hristos, Împăratul Împăraților (Apocalipsa 17:14) va fi precedată în mod firesc de anunțarea acesteia cu mare putere – glasuri ca tunetul, vuiet și trâmbițe !

Să mergem însă mai departe în expunerea acestei erezii adventiste.

În pasajul biblic din Iuda 1:9, citim că, ”Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”

În ediția / prafraza devoțională(sic!) Clear Word Bible, acest pasaj biblic a suferit o modificare de-a dreptul jenantă: ”În contrast cu acești oameni neevlavioși este Domnul Isus, numit de asemenea Arhanghelul Mihail, pentru că el este deasupra întregii oștiri îngerești. Atunci când El a fost contestat de către Satan în intenția sa de a-l învia pe Moise, El nu i-a răspuns lui Satan cu un atac în forță, nici nu l-a condamnat sau să-și bată joc de el. El a spus doar atât, ”Dumnezeu să te mustre pentru că tu ai revendicat trupul lui Moise.” (Iuda 1:9) 1)

C. Din păcate pentru ei, adventiștii de ziua a șaptea împărătășesc și aici același punct de vedere cu Martorii lui Iehova care învață că, ”Totodată, Biblia indică faptul că Mihail este un alt nume pentru Isus Hristos, și anume înainte și după viața lui Isus pe acest pământ.” 2)

Apoi în pasajul biblic din Apocalipsa 12:7 citim, ”Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,”

În ediția / prafraza devoțională(sic!) Clear Word Bible, acest pasaj biblic a suferit și el o modificare grosolană: ”Această controversă între Dumnezeu și balaur a început cu ani în urmă în ceruri. Mihail, Fiul lui Dumnezeu și îngerii loiali s-au luptat cu balaurul și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7)

Ce fac aici adventiștii de ziua a șaptea? Încă odată, ei îl pun pe Fiul lui Dumnezeu, pe singurul Fiu născut din Dumnezeu, alături cu un înger, ei îl asemuiesc pe Creator, Cuvântul (Ioan 1:1), cu o creatură, fie ea și ”una din căpeteniile cele mai de seamă!” (Daniel 10:13)

!!! Atenție

Biblia învață însă că Isus este Dumnezeu deoarece, în Noul Testament, ea afirmă în mod lămurit că Isus este ”Începutul și Sfârșitul”, ”Mântuitorul” și ”Răscumpărătorul!” Ori aceste atribute, potrivit Vechiului Testament, sunt deținute numai de Dumnezeu însuși, iată cum.

a. Începutul și Sfârșitul

Vechiul Testament: ”Cine a făcut şi a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel  dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.”  (Isaia 41:4)

Noul Testament: ”Eu  sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.” (Apocalipsa 22:13)

b. Mântuitorul (Salvatorul)

Vechiul Testament: ”Eu, Eu sunt  Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” (Isaia 43:11)

Noul Testament: ”De aceea  v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”  (Ioan 8:24)

c. Răscumpărătorul

Vechiul Testament:Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!” (Isaia 48:17)

Noul Testament: ”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” (Efeseni 1:7)

Și ca o concluzie care nu trebuie să mai mire pe nimeni, acestea sunt de altfel și motivele pentru care, apostolul Pavel îl numește pe ISUS HRISTOS, ”MARELE NOSTRU DUMNEZEU ȘI MÂNTUITOR” (Tit 2:13) și la fel îl numește și Iuda (Iuda 1:25) și Petru (2 Petru 1:3)!

Dar adventiștii au o cu totul altă părere, și nu se lasă nicidecum de tăgăduirea lor, continuând să învețe că, Isus este arhanghelul Mihail! De ce fac ei asta? Fiindcă asta i-a învățat profetesa lor, Ellen G White, cea inspirată ”divin”. Iată mai jos și dovezile insuflării acestei erezii nimicitoare:

”Timp de trei săptămâni, Gabriel s-a luptat cu puterile întunericului, încercând să contracareze lucrarea de influențare a minții lui Cirus; și înainte ca asta să ia sfârșit, Hristos însuși a venit în ajutorul lui Gabriel. (Prophets and Kings, pg. 572)

Acest episod este relatat însă total diferit în pasajul biblic din Daniel 10:13, ” Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

De ce îl identifică Ellen White pe Hristos cu Mihail despre care Biblia afirmă doar că este una din căpeteniile cele mai de seamă?

Mai departe,

„Cuvintele îngerului, ‘Eu sunt Gabriel, care stau în prezența lui Dumnezeu ‘, arată că el deține o poziție de mare onoare în curțile cerești. Când a venit cu un mesaj pentru Daniel, el a spus ‘Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail (Hristos).’” (THE DESIRE OF AGES, pg. 99)

Mihaill, sau Hristos, împreună cu îngerii care l-au îngropat pe Moise, au coborât din cer, după ce el (Moise) a rămas în mormânt o perioadă scurtă de timp, și l-au înviat, și l-au dus la cer.” (SPIRITUAL GIFTS, Vol. 4a, p. 58 ) …

Așadar, potrivit lui Ellen G White, Hristos fiind Mihail, El nu este decât ”una din căpeteniile cele mai de seamă” (vezi Daniel 10:13)! Dar același lucru îl învață și Martorii lui Iehova atunci când spun că, Isus este ”un dumnezeu”!! Încă un (sic!) punct comun la aceste două organizații!

Study Bible with Spirit of Prophecy. Comments KJVÎn acest context, nu trebuie uitată nici Biblia de Studiu cu adnotări și comentarii realizate de Ellen G White! (”Study Bible with Spirit of Prophecy. Comments KJV”  -vezi foto)

De ce era nevoie de o Biblie cu comentarii făcute de Ellen White? Oare Evanghelia lui Hristos are nevoie de tălmacirea ei? Din păcate, același lucru și-l arogă și organizația Watchtower! Un alt punct comun pentru cele două ”biserici”!

Însă deși acestea sunt suficiente motive pentru ca adventiștii de ziua a șaptea să nu fie numiți creștini, ei încă sunt acceptați de mulți dintre membrii celorlalte denominațiuni creștine ca fiind creștini, ba chiar uneori fiind numiți și pocăiți! Această eroare se datorează exclusiv abilității ”misionarilor” adventiști de a nu a face cunoscute învățăturile lor anti-biblice oriunde, oricând și în prezența oricui! Adică tot un soi de război teocratic, ca cel în virtutea căruia Martorii lui Iehova erau îndemnați să nu dezvăluie acele învățături fără temei biblic, în activitatea lor de misionariat(sic!) stradal!!

Această abilitate adventistă în propovăduirea unei alte evanghelii decât cea revelată biblic care învață că în afară de Isus Hristos, ”nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4: 12) nu denotă nimic altceva decât expresia unei perfidii a amăgirii!

Așadar, am văzut încă alte câteva puncte comune pentru ambele organizații: atât Biserica adventistă de ziua a șaptea și congregația Martorii lui Iehova dețin o ediție proprie a Bibliei, modificată grosolan, și învață că Domnul Isus este arhanghelul Mihail!!

Întrebarea care se pune este următoarea: de ce au nevoie adventiștii de ziua a șaptea de o ”parafrazare a Bibliei” sau de o Biblie cu comentarii făcute pe margine, de către Ellen White? Gândiți cu propria minte: o asemenea nevoie CONTESTĂ faptul că Evanghelia lui Hristos are un mesaj simplu și clar, strecurând concepția potrivit căreia Biblia nu poate fi studiată personal de către credincioși! O asemenea concepție însă nu face decât să contrazică cuvintele Domnului Isus care le-a spus ucenicilor săi așa, ”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile… ” (Ioan 14:26)

Dar pentru adventiștii de ziua a șaptea, trimiterea și prezența acestui Mângâietor și-au găsit împlinirea ”biblică” în persoana lui Ellen G White! Și la fel cred și Martorii lui Iehova despre Duhul Sfânt, cum că prezența și lucrarea acestuia s-au făcut simțite prin Corpul de Guvernare Watchtower! Adică, un alt punct comun pentru aceste două congregații!

Biblia ne avertizează însă asupra faptului că, ”… NU ESTE DE MIRARE, CĂCI CHIAR SATANA SE PREFACE ÎNTR-UN ÎNGER DE LUMINĂ.” (2 Corinteni 11:14)

Cine este Tatăl spiritual al acestor profeți dovediți mincinoși? Este Dumnezeu, Tatăl mincinoșilor? Nu cumva, mincinoșii au un alt tată, acela pe care Biblia îl numește Tatăl Minciunii, adică tocmai pe Satan?

Și ce nu ar face Satan pentru a zădărnici unica Mântuire a omului, care se primește prin credința în jertfa Domnului Isus, învierea Sa din morți și răscumpărarea deplină prin sângele Domnului vărsat pentru păcatele noastre?

Ar face Satan și apologia împlinirii de către om a celor zece porunci dacă prin aceasta va zădărnici credința în Mântuirea care vine prin credința în Hristos? Ar face-o, deoarece nimeni nu este izbăvit prin faptele Legii, fiindcă toți cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem (Galateni 3:10)!!

Satan vrea chiar și ca omul să intre din nou sub zapisul poruncilor, pentru că în realitate acest zapis este potrivnic omului! Însă când vorbim despre lucrarea de amăgire din cadrul organizației adventiste de ziua a șaptea, Satan comite o ”eroare”: în mod intenționat, el numește porunca a patra (cea referitoare la ziua de Sabat)  ca fiind cea mai mare poruncă dintre cele zece porunci!! Iar agentul acestui minciuni este Ellen G White!

Pe când, Domnul Isus a vorbit destul de lămurit cu privire la cea mai mare poruncă: „‘Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.  Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.’ ” (Matei 22:37,38) După care, Isus a numit-o și pe următoarea ”Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să  iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’” (Matei 22:39) arătând că, de fapt, ”în aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:40) și că, ”Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” (Marcu 12:31)

Cât privește porunca a patra, Domnul Isus arată clar faptul că, „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat” (Marcu 2:27)

_False_prophet_Ellen_White

Un chip al minciunii: Ellen G White!

Ellen G White, folosind niște alegorii nerușinate, a ajuns să justifice tocmai opusul învățăturii Domnului Hristos, acela că Sabatul este cea mai mare poruncă biblică!! Deși ea a pretins că a vorbit mânată de Duhul de Sfânt, se vede limpede că duhul care a vorbit prin ea a fost unul de minciună!  Prin urmare se cuvine să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, și nicidecum să ne limităm la credința oarbă în cuvintele unui om! ”Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.” (1 Ioan 4:1)

Așadar, în cazul bisericii adventiste de ziua a șaptea, portretul religios al lui Satan, de înger de lumină, este de fapt o RĂSTĂLMĂCIRE a adevărului Evangheliei Împărăției: amăgirea omului de a intra sub Lege, de a se bizui pe faptele sale și, indirect, de a se îndoi de atotsuficiența jertfei de la Calvar! O asemenea încredințare religioasă (sic!) nu este decât expresia vicleană a tăgăduirii lucrării de ispășire a lui Hristos, care ”a şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.” (Coloseni 2:14)

Apostolul Pavel nu lasă loc de îndoială atunci când spune, ”Nimeni dar să  nu vă judece cu privire la mâncare  sau băutură, cu  privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni  să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,  şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.” (Coloseni 2:16-19)

Astăzi trebuie să luați o decizie! Cui vreți să-i slujiți? Lui Isus Hristos sau duhului de amăgire care a lucrat prin prorocița mincinoasă Ellen G White, ? Nu vă înșelați căci, ”Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.” (Galateni 5:9)

.

Epilog

Destul de interesant este însă un fapt care este prea puțin cunoscut: adventiștii de ziua a șaptea și Martorii lui Iehova nu sunt singurii care cred că Isus este arhanghelul Mihail! Această părere se regăsește și în unele cercuri masonice importante, dintre care eu voi enumera doar două fragmente de text din literatura lor, cu titlu de exemplu:

a. Sursa text:

Melchisedek – An Appraisal, by W. Bro.G.C.Love, PJGD. (Victorian Lodge of Research No. 218  United Grand Lodge of Victoria, Australia)

”Michael Gates constată că, ”există un text gnostic creștin numit ”Melhisedec” în Scripturile de la Nag Hammadi.” …

Pearson comentează și el pe această temă arătând că, ”În acest tractat, apariția lui Melhisedec de la sfârșitul vremurilor este legată de înaintarea lui Isus Hristos… Cu alte cuvinte, Isus este Melhisedec! … o interpretare a pasajului biblic din Evrei 7:3… Melihisedec ca ”Fiul lui Dumnezeu” (sau Isus Hristos) a căpătat uzanță în anumite cercuri creștine timpurii, mai cu seamă în Egipt.” …

Dar pentru ca povestea să fie și mai captivantă, trebuie doar să fim atenți la Gardner când spune că, ”Fragmente din Documentul Prințului Melhisedec, găsit printre Manuscrisele de la Marea Moartă, indică faptul că, Melhisedec (Melchi-Zadok) și arhanghelul Mihail sunt unul și același… La acest aspect al lui Zadok se referă și Eisenman în cartea sa, ”James the Brother of Jesus”, la pagina 308”.” 3)

Așadar, francmasoneria din Australia face trimitere la texte ezoterice, gnostice, din care reiese că de fapt Isus Hristos ”este” arhanghelul Mihail!

b. Cunoscutul mason de grad 33, Manly P Hall, într-un context în care el neagă faptul că Mântuirea / Salvarea vine din afara omului, el se referă în mod ironic la Salvatorul așteptat de creștini, dar îl identifică cu un arhanghel – iată textul: ”Dacă vrea o lumea mai bună, individul trebuie să ajute la construirea ei. El nu poate aștepta la cine știe ce mare personalitate care să-i ajute… Să coboare vreun arhanghel în glorie… ” 4)

Interesant nu-i așa? Din câte se pare, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are în comun cu masoneria nu numai persoana masonului Miller, monumentul funerar al lui Ellen G White, unele viziuni rasiale și profeții care favorizau în mod clar interesele masoneriei, (vezi războiul dintre Nord și Sud) ci, mai cu seamă, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea învață lucruri similare cu anumite învățături gnostice, popularizate de loje importante ale masoneriei dar și de figuri proeminente ale acesteia!

Feriți-vă de misionarii și de pastorii adventiști de ziua a șaptea, ei sunt niște lupi în blănuri de oi, care smintesc turma lui Hristos! Mânați de duhul lui antihrist, ei pustiesc sufletele adventiștilor de rând, răpindu-le adevărata trăire în Hristos, pe care ajung să o confunde cu o trăire la nivel sufletesc, emoțional, cu o exaltare psihică sub imperiul demascărilor duhului antihristic care întruchipează păgânismul și răul de la Vatican! Însă nici ei nu sunt străini de acest duh, duhul lui antihrist!

_duhul_adventist_al_prorocieiÎnvățătorii adventiști de ziua a șaptea întrețin printre enoriași o falsă stare de siguranță  și totodată o teamă falsă, aceea de a nu fi prinși pe picior greșit de mult trâmbițatul(sic!) decret duminical! Prin acești oameni însă, adevăratul arhitect al înșelătoriei, Satan, este acela care în numele Legii a reușit să-l gonească pe Hristos din viața de slujire a acestei biserici! Prin acești oameni, Satan, maestrul incontestabil al diversiunii, l-a înlocuit pe Isus Hristos cel Viu – Domnul, Creatorul, Cuvântul – cu ”o căpetenie din cele mai de seamă”, cu un arhanghel, cu o creatură!!!

Astfel, Satan (cel atât de detestat și ”demascat” de niște nenorociții demagogi ai înșelătoriei adventiste de ziua a șaptea) este în realitate  dumnezeul abil camuflat și promovat de liderii acestei organizații! Și același lucru este valabil și pentru congregația Martorii lui Iehova! Pentru că, apostolul Ioan, când vorbește despre Isus Hristos, arată lămurit că, ”El este Dumnezeul adevărat şi  viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:20)!! Recunosc acest lucru adventiștii de ziua a șaptea și Martorii lui Iehova? Bineînțeles că nu, atâta timp cât spun despre Isus Hristos că, El este arhanghelul Mihail despre care Biblia afirmă doar că este ”una din căpeteniile cele mai de seamă!” 

În felul acesta, acești învățători și proroci mincinoși intră sub incidența avertizării din cartea Deuteronom: ” Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune  şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘HAIDEM DUPĂ ALȚI dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – şi să le slujim!’, să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare  ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă  alipiţi.” (Deuteronom 13: 1-4) Iată cum adventiștii, amăgiți de Ellen G White să creadă că Isus este arhanghelul Mihail și nu Dumnezeu Adevărat, încalcă cea dintâi și cea mai mare poruncă: ei merg după alți dumnezei, la fel ca și Martorii lui Iehova, scientiștii, mormonii etc!

..

Referințe

Unmasking SDA Ellen G White’s Satanic Hold On The Church | Disproving JW & SDA Teachings; https://www.youtube.com/watch?v=x6vb19rd6Y0

Note

1) https://carm.org/clear-word-bible-jesus-michael

2) http://www.jw.org/en/

3) http://www.freemasons-freemasonry.com/love.html

4) Manly P Hall, Psychology and Self-Improvement; Integrity, the Endangered Virtue

Publicat în Francmasonerie, Martorii lui Iehova

Un plagiat dovedit. Patriarhi și Profeți.

Preluare după,

Myths about Ellen White. Patriarchs and Prophets Contains Secret Jewish Knowledge? By Dirk Anderson, Apr. 2009

                Una dintre afirmațiile cele mai bizare făcute vreodată de cineva cu referire la Ellen White vin din partea unui artist adventist de ziua a șaptea pe numele său, Elfred Lee. Din câte se pare, Lee s-ar fi împrietenit cu un rabin evreu care se presupune că s-ar fi convertit la creștinism după ce a citit cartea lui Ellen White, Patriarchs and Prophets ( Patriarhi și profeți). Lee a împărtășit ”mărturia” lui despre această experiență pe un site web SDA, în care el a făcut unele afirmații fantastice despre Rabbi Kagan:

1. (Rabbi Kagan) A fost uimit de cunoștințele ei, spunând că informațiile din această carte (Patriarhi și profeți) sunt mișnaice. Mișna reprezintă o parte a învățăturii ebraice. El a spus că Mișna a fost tradusă în limba engleză în urmă cu doar 30 de ani [afirmația este făcută în 1978, asta însemnând că Mișna a fost tradusă în 1948], și că numai rabinii de nivel înalt cunoșteau această informație. „

2. „Aceasta este istoria poporului meu și este foarte, foarte precisă. El a mai spus că trebuia să știi ebraica pentru a putea scrie despre aceste lucruri întrucât structura frazei nu este aceea a limbii engleze, ci este ebraică. Ritmul, metrica, aranjarea cuvintelor și expresiilor nu sunt ale limbii engleze. El a spus că este ca și cum ea (Ellen White – n.tr.) ar fi scris în ebraică după care a tradus în engleză. „

Prin urmare, întrebarea care se pune este următoarea:

Cartea Patriarhi și Profeți este Mișnaică?

În primul rând, autorul acestui studiu a supus atenției unui grup de erudiți evrei afirmația potrivit căreia scrierile lui Ellen White par a fi în ebraică și traduse în limba engleză. Învățații evrei au ironizat o astfel de sugestie, spunând că limbile sunt într-atât de diferite încât nici măcar nu justifică o investigație pe această temă. Deci, sarcina care-i revine acum lui Elfred Lee este de a furniza orice dovadă că scrierile ei par a fi în ebraică și traduse în limba engleză. Până în prezent însă nu am văzut nicio dovadă care sa susțină această afirmație.

Este dificil de evaluat dacă (Patriarhi și Profeți) cartea conține sau nu informații mișnaice secrete care nu vor fi fost disponibile pentru Ellen White în secolul 19 pentru că, pur și simplu, Elfred Lee nu ne spune care părți ale cărții conțin informații mișnaice.

_Bible_History_Of_The_Old_Testament_Alfred_EdersheimAșadar, să ne uităm la sursele folosite de doamna White pentru această carte. În timp ce primele capitole se bazează pe (apocrifa) ”The Book of Jasher” și ”Paradise Lost” a lui Milton, majoritatea cărții urmează linia ”Bible History of the Old Testament” a lui Alfred Edersheim (O istorie în șapte volume a Vechiului Testament, publicată în 1876-1887). Edersheim a fost crescut ca evreu, educat în Talmud Tora și, și convertit la creștinism la mijlocul anilor 1840. Edersheim avea să devină un proeminent savant și erudit evreu-creștin al secolului 19, fiind fără îndoială faptul că el era familiarizat cu Mișna, din moment ce el citează din ea în scrierile sale! 1)

În cele ce urmează vom prezenta cum s-a inspirat doamna White din eruditul evreu creștin Edersheim,

O mare parte din cartea Patriarhi și Profeți oglindește scrierile lui Edersheim. Acest lucru poate fi observat atât în ceea ce privește structura globală a cărții cât și atunci când vine vorba de citatele individuale preluate din Edersheim.

Mai întâi, vom compara structura generală a ambelor cărți:

(Comparația este preluată din lucrarea White Lie, capitolul 5)

_1_Patriarhi_si_Profeti_Un_Plagiat

 

 

_2_Patriarhi_si_Profeti_Un_Plagiat

_3_Patriarhi_si_Profeti_Un_Plagiat

_4_Patriarhi_si_Profeti_Un_Plagiat

În continuare, vom examina câteva dintre multele locuri din ”Patriarhi și Profeți”,  unde doamna White încorporează idei și citate din scrierile lui Edersheim.

_1_Patriarhi_si_Profeti_plagiat

_2_Patriarhi_si_Profeti_plagiat

(Observați oglindirea acestui plagiat așa cum a fost realizat el, în limba engleză! În cazul de față, traducerea plagiatului în limba română nu are nicio relevanță pentru subiectul analizat! – Nota mea -)

Concluzie

Dacă într-adevăr există cunoștințe secrete din Mișna încorporate  în Patriarhi și profeți, atunci este foarte probabil că,  aceste cunoștințe au fost obținute din scrierile lui Alfred Edersheim și nicidecum prin cine știe ce mijloace supranaturale. Se pare că Ellen White a functionat ca ceva puțin mai mult decât o mașină de scris,  ea preluând scrierile, gândurile și ideile domnului Edersheim pe care le-a încorporat în cartea ei. În timp ce autorul acestui articol este mulțumit de faptul că Rabbi Kagan l-a acceptat pe Hristos, se pare totuși că meritul real pentru conversia sa i se datorează lui Alfred Edersheim, și nicidecum lui Ellen White.

.

Note

1. Iată câteva exemple de astfel de referințe ale lui Edersheim din Mishna, din lucrarea acestuia, Sketches of Jewish Social Life, (1876):

din capitolul 4: „But the Mishnah already directs that…”;
din capitolul 18: „the Mishnah maintains that those who loved God…”.

Apoi, în articolele de pe Wikipedia se arată că, Edersheim era instruit în Torah și Talmud!!

Publicat în Dick Anderson, Plagiat | Etichetat

Calul troian adventist

”Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor (Ecleziastul 5:3)

caluladventistBiserica Adventistă de Ziua a Șaptea este un adevărat cal troian al Satanei care s-a strecurat  în sânul bisericii creștine! Calul troian adventist vorbește cu același limbaj pe care îl folosesc credincioșii creștini!

Adventiștii vorbesc despre sănătate și reformă alimentară! Ei țin discursuri sclipitoare despre sabat! Și tocmai din cauza acestor ”termeni” și ”învățături” mulți din biserica modernă acceptă învățăturile adventiștilor de ziua a șaptea ca fiind scripturale; dar ei omit că, dintotdeauna, calul troian adventist a avut trucurile sale destinate a distruge relația intimă a credinciosului cu Hristos Domnul!

1. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea învață că, Domnul Isus este arhanghelul Mihail!

”Omul Isus Hristos nu era Dumnezeu cel Atotputernic!” (Letter 32, 1899, quoted in ”The Seventh-Day Adventist Bible Comentary, Vol. 5, P. 1129, Ellen G. White)

Biblia însă o expune pe Ellen G White ca fiind un învățător mincinos,

” Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” (Coloseni 2:9), în timp ce Ellen G White susține că, Isus când a venit în trup nu a fost dumnezeiesc (Atotputernic).

Scripturile învață că, plinătatea lui Dumnezeu a locuit în Isus dintotdeauna, atât ca om cât și ca Dumnezeu!

Mai mult decât atât, Domnul Isus Hristos însuși vorbește despre atotputernicia sa atunci când spune: „Toată puterea Mi-a fost dată  în cer şi pe pământ.” (Matei 28:18)

2. Ellen G White a spus despre moartea lui Iuda următoarele:

”Greutatea sa a rupt frânghia cu care el se spânzurase de copac. În cădere, trupul său a fost mutiliat oribil și câinii l-au devorat pe loc. Rămășițele sale trupești au fost imediat îngropate spre a nu fi văzute.”  (Desire of Ages, p.772).

Biblia însă o expune pe Ellen G White ca fiind un învățător mincinos:

” Omul acesta a dobândit un ogor cu plata  nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele. ” (Faptele Apostolilor 1:18) Scripturile nu menționează nimic despre faptul că Iuda ar fi fost devorat de câini!

3. A ispășit  Isus în întregime pentru toate păcatele noastre la Calvar?

Ellen G White spune că, ”NU”!

”Isus a intrat în Sfânta Sfintelor la sfârșitul celor 2300 de zile profețite în Daniel 8 în anul 1844, pentru a face o ispășire finală pentru toți cei care ar putea să beneficieze de mijlocirea sa și pentru a curăța Sanctuarul.” (Early Writings, pg. 253)

Biblia însă o expune pe Ellen G White ca fiind un fals învățător:

” Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.” (Ioan 19:30)

” Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. ” (Romani 5:11)

Așadar, ispășirea nu s-a petrecut la anul 1844 așa cum învață mincinoasa Ellen White, ci la Calvar pe cruce!

4. Ne eliberează sângele lui Isus de toate păcatele?

Ellen White spune ”NU!”

”Sângele lui Hristos, chiar dacă îl elibera pe păcătosul care se pocăia de sub condamnarea legii, nu anula păcatul; acesta rămânea asupra sanctuarului până la ispăşirea finală; aşa că în serviciul tipic, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la păcătos, dar acesta, păcatul, rămânea asupra sanctuarului până în Ziua ispăşirii.” (Patriarchs and Profets, pg. 357)

Biblia însă o expune pe Ellen G White ca fiind un învățător mincinos:

” În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile  harului Său” (Efeseni 1:7)

”Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele  lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat” (1 Ioan 1:7)

Concluzie

Credeți că mai este nevoie să citiți mulțimea de cuvinte inspirate ”divin” lui Ellen G White – 25 de milioane de cuvinte – când ați citit nebuniile de mai sus? Dacă Ellen White ar fi cunoscut scripturile și puterea lui Dumnezeu, credeți că ar mai fi susținut asemenea învățături profund antibiblice? Acum 2000 de ani, Domnul Isus li s-a adresat cu următoarele cuvinte acelor farisei mândri și siguri de ei, dar care nu erau decât niște orbi înaintea lui Dumnezeu:

„Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29)

Apostolul Pavel arată în mod limpede că, ”puterea lui Dumnezeu” este Evanghelia lui Hristos! (Romani 1:16)

Prin urmare, Ellen White nu cunoaște Evanghelia lui Hristos întrucât nu cunoaște puterea lui Dumnezeu! Ea nu cunoaște puterea lui Dumnezeu deoarece, în diferite situații a afirmat ba că Isus Hristos nu este Dumnezeu Atotputernic, ba că Isus este arhanghelul Mihail (adică un înger creat, și nicidecum Cuvântul, Dumnezeu (Ioan 1:1)).

Biblia ne învață că liderii religioși ai iudeilor au căutat să-L omoare pe Isus Hristos pentru că El spunea că „Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18). Așadar, spre deosebire de Ellen G White, fariseii de odinioară înțeleseseră prea bine ce afirma Domnul Isus despre natura Sa, aceea că El este Dumnezeu!

„Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30) le-a spus Isus ucenicilor săi! Cu toate acestea ei au roluri diferite în cadrul Dumnezeirii. Dumnezeu Tatăl este autoritatea supremă a Dumnezeirii, iar Fiul și Duhul Sfânt lucrează potrivit scopului și planului Lui de mântuire:  „Isus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”,  „Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.”, ” El le-a zis: De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Ioan 4:34; 3:35; Luca 2:49) Isus punctează suveranitatea Tatălui în răspunsul Lui către Pilat: ” Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul!” „N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus.”” (Ioan 19: 10-11).

În Isaia 43:11 ni se spune că nu există decât un singur Mântuitor: „Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” Cu toate acestea, în epistola către Tit se spune limpede că Dumnezeu este Mântuitorul nostru și că Isus este Mântuitorul nostru! Mai mult decât atât, Scripturile proclamă că Isus Hristos este „Mântuitorul nostru” și „marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor” (Tit 1: 3-4; 2:13).

Domnul Isus însuși le-a făcut cunoscut ucenicilor că atunci ”Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El  Mă  va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan 16:13-15)

Pasajul biblic din 1 Ioan 5:7 nu lasă loc pentru nicio îndoială: ”Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.

Și atunci întrebarea care se pune este următoarea, cum a putut să pretindă Ellen White că ea a fost călăuzită de duhul adevărului și, implicit, al prorociei când ea nu a cunoscut puterea lui Dumnezeu? Dovada necunoașterii sale nu este decât învățarea unei alte evanghelii, diferită de aceea biblică!

Concret, Ellen White a tăgăduit Evanghelia lui Hristos (puterea lui Dumnezeu)! Iar asta înseamnă a-i tăgădui deopotrivă și pe Tatăl, și pe Fiul! Așadar, putem spune că un astfel de duh este duhul prorociei, sau mai degrabă duhul lui antihrist? (vezi 1 Ioan 2:23)

Cu toate acestea, Ellen White susținea că, „Există un consens total în ceea ce v-am scris, fără nicio afirmație eretică”. (Selected Messages. bk. 3. p. 52) Dvs, cititorii, vi se pare că există vreun consens între cele expuse mai sus?

Calea pe care a deschis-o Ellen White este o cale străină de adevărul sfânt al Scripturii, este o cale a pierzării!

Apostolul Pavel a expus faptul că ”… propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18)

Așadar, ce propovăduiesc învățătorii adventiști?

a. mesajul crucii puterea lui Dumnezeu

sau,

b. mesajul lui Ellen White despre ”cea mai mare poruncă biblică” (vezi ținerea sabatului), despre Lege, ”Ispășirea” completă a lui Isus în ceruri (la anul 1844), alimentație vegetariană șamd… ? și care poate fi rezumat în două cuvinte, prin puterea minciunii!

 Întrebarea de mai sus este de prisos, întrucât ei cunosc foarte bine răspunsul la aceasta: ei învață o evanghelie paralelă cu aceea a Împărăției, dar care are un mesaj extrem de înșelător deoarece, aceasta folosește un limbaj biblic și face trimiteri masive la adevărul biblic, însă răstălmăcit!

Biserica adventistă de ziua a șaptea învață un mesaj potrivnic Evangheliei lui Hristos!

Cât de potrivite sunt cuvintele psalmistului David pentru această evanghelie vrăjmașă harului mântuitor al lui Hristos: ”Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu, când  tu urăşti mustrările şi arunci  cuvintele Mele înapoia ta?” (Psalmi 50: 16,17)

Ellen G White, adepții și urmașii ei au aruncat înapoia lor cuvintele Domnului Dumnezeu! Dacă tu, cititorule, te numeri printre cei robiți de minciuna adventistă, părăsește-o degrabă, până nu va fi prea târziu! Dumnezeu să te călăuzească pe calea cea dreaptă a Sfintei Scripturi! Amin!

Publicat în Fără categorie

Alegoriile bisericii adventiste de ziua a șaptea.

”Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters  zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.” (Coloseni 2:13,14)

                  Încă de la începuturile organizației adventiste de ziua a șaptea, Ellen White și apoi ceilalți lideri ai bisericii și-au justificat și legitimat doctrinele și convingerile printr-o serie de pretenții dintre care, de departe, principala este că numai această organizație ”creștină”, dintre toate celelalte denominațiuni creștine,  învață adevărul despre ziua a șaptea, ca zi de sabat! Și atunci, dacă ei învață adevărul despre ziua de sabat (despre care ei afirmă că este  cea mai mare poruncă biblică), înseamnă că această organizație este singura care învață adevărul biblic!

O pretenție ca cea de mai sus însă este o mostră de gândire neeficientă, mai exact FALSA ANALOGIE! Falsa analogie constă în considerarea unor lucruri care sunt similare din anumite puncte de vedere că sunt similare și din altele (În cazul de față, dacă organizația adventistă învață că sabatul este ziua de odihnă, atunci ea învață întreg adevărul biblic!)

Și fiindcă mulți dintre pastorii adventiști obișnuiesc să-l citeze pe psihologul umanist Abraham Maslow în anumite contexte (vezi relația nutriție, sănătate – piramida nevoilor), voi face și eu trimitere la psihologie, dar de data aceasta la aceea a mecanismelor cognitive, care tratează falsa analogie ca o formă de gândire neeficientă prin premize false!

ellenwhiteoldO altă pretenție și totodată o mostră de gândire elucubrantă, de data asta, este o stranie alegorie! Pornind de la ultima parte a pasajului din Apocalipsa 19:10, în care se spune: ”Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.”, ei ”demonstrează” că în acest pasaj biblic se vorbește despre profetesa lor, Ellen G White! Procedeul artistic constând în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete se numește ALEGORIE. În cazul de față, afirmația că Ellen White este dovada ”duhului profeției”, este de fapt o IDEE ABSTRACTĂ! În timp ce MIJLOCUL CONCRET folosit aici  este pasajul biblic din Apocalipsa 19:10!

În continuare iată câteva alte alegorii importante care sunt predicate în organizația adventistă ca fiind adevăruri când de fapt ele exprimă doar niște idei abstracte:

1. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este Poporul Ales! Israelul pământesc  și-a pierdut de mult acest drept, spun ei, de la momentul în care l-au respins pe Mesia! Ei întăresc această alegorie / aberație  prin aceea că având și ”duhul mărturiei” și păzind și ”sabatul”, adventiștii de ziua a șaptea sunt noul popor ales!

2. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea învață în calitatea sa de (noul) Popor Ales, că din acest motiv și cei 144.000 de verguri  despre care vorbește cartea Apocalipsa, vor fi tot adventiști, în frunte cu autoproclamata ”vergură” Ellen White! Despre acest lucru am vorbit în articolul anterior, însă voi face unele noi precizări necesare!

Apocalipsa 7:4 ne se spune că cei 144.000 sunt ”din toate semințiile fiilor lui Israel.”

Învățătorii adventiști explică însă că acest pasaj biblic nu trebuie interpretat literal, și că este doar un simbol, întrucât cei 144.000 sunt de fapt adventiști! Așa este? Nici pe departe!

Expresiile folosite în Biblie precum ”Fiii lui Israel” sau ”Copiii lui Israel” sau ”Fiii lui Iacov” au fost folosite, întotdeauna, cu trimitere clară la seminția evreiască!

Mai mult decât atât, evreii sunt singurul popor de pe acest pământ care a păzit necurmat sabatul, prin aceasta confirmând legământul lor ca popor ales cu Dumnezeu! ”Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. (Exodul 31:6) Niciun alt popor de pe acest pământ nu a prăznuit sabatul ca un legământ necurmat! Prin urmare, ”Copiii lui Israel” se referă literal și în mod exclusiv la poporul evreu!

Ca o dovadă că nu este nimic simbolic atunci când vine vorba despre ”Fiii lui Israel”, în Exod 1:7 citim că, ”Fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici.” Apoi, în 1 Cronici 16:13 citim despre ”Sămânța lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleșii Lui!”

Așadar, copiii lui Iacov sunt poporul ales al lui Dumnezeu! Sunt adventiștii copiii lui Iacov? Doar în alegoriile lor!

În Psalmul 77:15 citim, ”Prin brațul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif.” Încă odată, Biblia spune în mod clar care este POPORUL ALES!

3. O altă alegorie, rușinoasă, a constat în stabilirea unei date a sfârșitului lumii, prin studii ”bazate” pe Scriptură!

4. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea justifică la fel de ”biblic” ca în cele de până acum, că Domnul Isus este arhanghelul Mihail!

5. O altă alegorie este aceea potrivit căreia doar păzitorii adventiști ai sabatului vor fi mântuiți și prin urmare, feriți de a primi semnul fiarei!

6. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu Tatăl se află în constelația Orion!

Prin urmare, doar idei abstracte și nici vorbă de vreun temei biblic pentru ereziile și nebuniile pe care le proclamă, cu atâta îndrăzneală!

Iată cum devine evident faptul că, doctrina adventistă, în punctele sale esențiale, se întemeiază în mod exclusiv pe minciună! Și da, putem afirma că această organizație mărturisește într-un mod mincinos despre ADEVĂR, evident răstălmăcindu-l!!

Le propun liderilor adventiști să mediteze serios la pasajul din Iacov 2:10 care sună așa: ”Căci, cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.”

Dar ei, slujind cu consecvență minciunii, nu doar că încalcă porunca a 9 a din Decalog, însă prin stăruința lor în înșelăciune, căreia îi sunt fideli, ei încalcă și porunca a treia care spune așa: ”Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. ” (Deuteronom 5:11)

Iau liderii adventiști în deșert Numele Domnului? Cu siguranță că da! Din nefereicire pentru ei, ei fac acest lucru:

– când interpretează profețiile biblice după propria lor îndrăzneală;

– când consideră că, cărțile lui Ellen White sunt de o importanță egală cu Biblia, pentru care servesc ca un adevărat interpret;

– când tăgăduiesc faptul că mântuirea se capătă prin har și prin credință (Efeseni 2:8), ei condiționând salvarea omului de o serie de reguli precise stabilite prin normativele ”inspirate divin” de Ellen White!

Cât de mult li se potrivesc și acestor vulpi adventiste cuvintele pe care Iov le-a rostit acum câteva mii de ani pentru ”prietenii” lui: Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama:

Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu şi să spuneţi minciuni ca să-L apăraţi? Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?  Dacă vă va cerceta, El vă va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? …  Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?  Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut.” (Iov 13:7,8,9,11,12)

Din motivele enumerate mai sus, mult trâmbițata păzire ”izbăvitoare” a sabatului în cadrul organizației adventiste de ziua a șaptea nu este decât o spurcăciune înaintea Domnului! Sabatul acesta, ținut de adventiștii de ziua a șaptea, duhnește ca un mormânt deschis!

Doamne scapă-i pe cei robiți de acești nebuni care pradă via Ta fără milă! Amin!

Publicat în Fără categorie